Info gaat verder onder  de foto's 

Voorwaarden cadeaubon

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SBB Fotografie uitgegeven (digitale) cadeaubonnen.

  • (Digitale)Cadeaubonnen zijn uitsluitend in te wisselen op fotoshoots. Fotoshoots vinden plaats op werkdagen.
  • Iedere (digitale)Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere (digitale)cadeaubon inclusief deze unieke code wordt slechts eenmaal verstrekt. Je dient de cadeaubon inclusief de code dus zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies, vindt geen restitutie plaats. 
  • Een (digitale)cadeaubon is 1 jaar geldig vanaf de factuurdatum. Na de vervaldatum kan de (digitale)cadeaubon niet meer worden ingewisseld. Ook niet voor een verminderde waarde. Er vindt geen restitutie plaatst bij het niet (kunnen) afnemen van de shoot. Hierop is geen enkele uitzondering. Ook indien uw afspraak zal moeten worden verzet door bv een pandemie en u graag een newbornshoot had willen doen i.p.v. een andere shoot.
  • (Digitale)Cadeaubonnen mogen niet gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden zoals bijvoorbeeld Facebookacties, lotingen, prijsvragen enz. tenzij voor aanschaf schriftelijk aangevraagd bij SBB Fotografie.
  • (Digitale)Cadeaubonnen kunnen niet voor lopende Fotoshoots worden gebruikt.
  • (Digitale)Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en het bedrag dient in 1x te worden gebruikt.
  • Het is niet toegestaan  (digitale)Cadeaubonnen of de werking ervan te wijzigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins aan te tasten.
  • Iedere (poging) tot fraude of andere niet toegestane handeling worden geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de (digitale)cadeaubonnen te wordt ontzegd.
  • (Digitale)Cadeaubonnen zijn niet aan te schaffen of in te wisselen met kortingsbonnen.
  • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Blijf je na het ingaan van een wijziging de cadeaubon gebruiken? Dan aanvaardt je daarmee de gewijzigde voorwaarden.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van (digitale)cadeaubonnen? Neem dan gerust contact op.
Laatste aanpassing: 11-04-2020